ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24/5) συνάντηση της διευρυμένης ομάδας εργασίας με θέμα την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., όπου όλα τα μέλη ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις και για τις επαφές που πραγματοποίησσν στην ΕΝ.ΠΕ. για το θέμα αυτό η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΚΜ.

Επίσης δόθηκαν στοιχεία σχετικά με το προσωπικό της ΠΚΜ και την κατανομή του σε υπηρεσίες. Ακόμη συζητήθηκαν ειδικότερα τεχνικά θέματα που αφορούν στους Ο.Ε.Υ. με τη συνδρομή της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης, που εθελοντικά συμμετέχει στην ομάδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του 6ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ με την εκλογή του νέου Γενικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στην ΑΔΕΔΥ και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το Συνέδριο διεξήχθη στις 25 και 26 Απριλίου 2013 στην Αθήνα.

Από το Συνέδριο αναδείχθηκε ως νέα ισχυρή δύναμη στην Ομοσπονδία το μοναδικό διαπαραταξιακό ψηφοδέλτιο που συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία με την ονομασία "Συμφωνία Αγωνιστών Υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδος".

Σελίδες