Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Πέλλας

Ερυθρόπουλος Κοσμάς           - Πρόεδρος                                                                 2381352324

Μαρνασίδης Συμεών               - Αντιπρόεδρος                                                            2381351364

Προκοπίδης Ευάγγελος         - Γενικός Γραμματέας                                                    2381351260

Ελευθερίου Γεώργιος              - Ταμίας                                                                       2381352312

Σταματέλλος Γεώργιος            - Γραμ. Οργανωτικού                                                  2381351352

Ζαμίδου Νίκη                            - Δημοσίων Σχέσεων                                                   2381352313

Ουγγρίνος Αλέξανδρος           - Μέλος                                                                       2381352318