Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Χαλκιδικής

Καλαϊτζίδης Στυλιανός            - Πρόεδρος                                                                  2371351339

Μούμκας Ανέστης                    - Αντιπρόεδρος                                                            2371351311

Κυμουρτζή Γερακίνα               - Γενικός Γραμματέας                                                   2371351476

Αδάμ Αναστάσιος                     - Ταμίας                                                                       2371351350

Γεωργιάδου Μαρία                  - Δημοσίων Σχέσεων                                                    2371351473