Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι:

Βαζούρας Δημήτριος      - Πρόεδρος                                              2313325429 6944501075

Δορουγιδένη Σοφία        - Α΄ Αντιπρόεδρος & Έφορος                                       2313319401

Παπαδόπουλος Νάσος   - Β΄ Αντιπρόεδρος & Γραμ. Ασφαλιστικού, Αλληλεγγύης   2313319769

Παπαϊωάννου Ιωάννης   - Γενικός Γραμματέας                                             2313319129

Λαζαρίδης Λάμπρος          - Ταμίας                                                                   2313319417

Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος  - Αναπλ. Γεν. Γραμματέας & Γραμ. Οργανωτικού                            2331353640

Χονδροματίδου Κική         - Γραμ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων                           2313325487

Κοτζάογλου Σωκράτης      - Γραμ. Αθλητισμού, Πολιτισμού                                2321350331

Παπαλεξίου Αφεντούλα        - Μέλος                                                               2313319130

Καφαντάρης Παναγιώτης     - Μέλος                                                                2313330389

Σαπουντζάκης Σταύρος         - Μέλος                                                               2313319192

Πουλιάκας Παύλος                 - Μέλος                                                                   2321355131

Σταμκοπούλου Αναστασία     - Μέλος                                                                   2313319769

Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος    - Μέλος                                                              2351351304

Ουγγρίνος Αλέξανδρος          - Μέλος                                                              2381352318