Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι:

Βαζούρας Δημήτριος             - Πρόεδρος              2313325429

Σαπουντζάκης Σταύρος         - Α΄ Αντιπρόεδρος    2313319192

Σταμκοπούλου Αναστασία   - Β΄ Αντιπρόεδρος     2313319769

Παπαλεξίου Αφεντούλα       - Γενικός Γραμματέας   2313319130

Λαζαρίδης Λάμπρος              - Ταμίας                   2313319417

Φιλίππου Αναστασία             - Αναπλ. Γεν. Γραμματέας    2313325457

Κουκουζέλης Πολυχρόνης  - Γραμ. Οργανωτικού             2321350325

Ερυθρόπουλος Κοσμάς         - Γραμ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων      2381352324

Τσεχελίδου Όλγα                   - Γραμ. Αθλητισμού, Πολιτισμού            2331353152

Τάκος Νικόλαος                      - Γραμ. Ασφαλιστικού, Αλληλεγγύης      2313331336

Δορουγιδένη Σοφία               - Έφορος                                              2313319401

Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος      - Μέλος                                              2331353640

Κρύου Κωνσταντίνα               - Μέλος                                             2313331322

Καφαντάρης Παναγιώτης     - Μέλος                                               2313330389

Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος  - Μέλος                                               2351351304