Αναγνώριση προϋπηρεσίας μεταταγμένων συναδέλφων στην ΠΚΜ μέσω του ΕΣΚ

Λαμβάνοντας υπόψη το  σχετικό έγγραφο του  Γ.Λ.Κ.  (συν/νο),  από το οποίο προκύπτει η θετική θέση, υπέρ της αναγνώρισης του συνόλου της προϋπηρεσίας που είχαν όσοι συνάδελφοι έχουν μεταταχθεί με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με προϋποθέσεις, επιβάλλεται να επανεξεταστεί η αδικία που έχει συντελεσθεί με την μη μεταφορά του συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας των εν λόγω συναδέλφων και κατά συνέπεια με την κατάταξη τους σε χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Φύλαξη εισόδων και έλεγχος εισερχομένων στα κτίρια της ΠΚΜ

Στο πλαίσιο των μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών και δράσεων της Περιφέρειας για την προστασία του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων της ΠΚΜ έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και  των μέτρων και ρυθμίσεων όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους, σας καταθέτουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται για την φύλαξη των εισόδων και των έλεγχο των εισερχομένων πολιτών στα κτίρια της ΠΚΜ όλων των Π.Ε.

Αποστολή εισηγήσεων για την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχει αποσταλεί από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας το υπ’αριθμ. 17984(326)/11-01-2022 έγγραφο που αφορά στην αποστολή από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, των σχετικών εισηγήσεων με τους δικαιούχους υπαλλήλους, ώστε να συμπεριληφθούν στην απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων της ΕΣΣΕ.

Εγκύκλιος Διαδικασίας Υπερωριακής Απασχόλησης

Μετά από αναφορές και διαμαρτυρίες συναδέλφων, που έφθασαν στον ΣΕΠΕΚΕΜ, σχετικά με την μη χορήγηση υπερωριών σε πολλές Υπηρεσίας της ΠΚΜ, σας ενημερώνουμε ότι σε συνδυασμό με την μείωση του προσωπικού και κατά συνέπεια με την εργασιακή επιβάρυνση των υπαλλήλων  και τις αυξανόμενες απαιτήσεις όταν προκύπτουν έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, καθίσταται αναγκαιότητα η χορήγηση υπερωριών στους υπαλλήλους της ΠΚΜ.

Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας στα μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕΚΕΜ θέλοντας να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην όσο το δυνατόν ασφαλή προσέλευση και παραμονή των μελών του στους χώρους εργασίας, αποφάσισε να προμηθευτεί και να διανείμει δωρεάν, σε όλα τα μέλη του, μάσκες υψηλής προστασίας τύπου FFP2/KN95 όπως επιτάσσουν τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για προστασία από την παραλλαγή “Όμικρον” του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Πολιτεία.

Σελίδες