Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Σερρών

Κουκουζέλης Πολυχρόνης       - Πρόεδρος                                                                2321350325

Πελέκης Ευστράτιος                 - Αντιπρόεδρος                                                           2321355745

Γιόρτσιου Μαρία                       - Γενικός Γραμματέας                                                  2321350495

Ροΐδης Πασχάλης                     - Ταμίας                                                                       2321350323

Σαπουντζή Χρυσοβαλάντου   - Δημοσίων Σχέσεων                                                   2321350364

Χατζόγλου Νικόλαος                - Μέλος                                                                      2321356416

Νικηφορίδης Χρυσοβαλάντης - Μέλος                                                                      2321355232