ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Παπαϊωάννου Ιωάννης       τηλ. 2313319129

ΠΕΛΛΑ:               Ερυθρόπουλος Κοσμάς       τηλ. 2382084424

ΣΕΡΡΕΣ:              Κουκουζέλης Πολυχρόνης  τηλ. 2321350325

ΗΜΑΘΙΑ:            Γκουτζιλίκα Ιωάννα             τηλ. 2331350220