ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να εγγραφείτε ως μέλος του Συλλόγου, κατεβάστε το συνημμένο αρχείο doc που είναι η αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε την και στείλτε τη στο φαξ 2313 319122 ή δώστε την αυτοπροσώπως σε κάποιο από τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.