ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ - ΙΔΑΧ) & (ΙΔΟΧ)

Για να εγγραφείτε ως μέλος του Συλλόγου, κατεβάστε το συνημμένο αρχείο doc που είναι η αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε την και στείλτε τη στο e-mail  syllogos@pkm.gov.gr ή δώστε την αυτοπροσώπως σε κάποιο από τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.