Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Ημαθίας

Γκουτζιλίκα Ιωάννα              - Πρόεδρος                                                                     2331350115

Σιούρδα Πηνελόπη              - Αντιπρόεδρος                                                                2331353637

Τσεχελίδου Όλγα                  - Γενικός Γραμματέας                                                     2331353152

Τσαμήτρος Μιλτιάδης         - Ταμίας                                                                            2331350150

Τσικίνας Γιώργος                  - Δημοσίων Σχέσεων                                                       2331350631

Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος    - Γραμματέας Οργανωτικού                                             2331353640