Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Πιερίας

Αντωνοπούλου Παρασκευή    - Πρόεδρος                                                                 2351351167

Γρηγοριάδης Δημήτριος          - Αντιπρόεδρος                                                           2351351257

Βουλγαρίδου Πηνελόπη         - Γενικός Γραμματέας                                                   2351351140

Χριστοδουλάκη Ελένη             - Ταμίας                                                                       2351351313

Τασιώνα Ευδοξία                      - Δημοσίων Σχέσεων                                                   2351351183