Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Θεσσαλονίκης

Χατζημέντωρ Γαβριήλ            - Πρόεδρος                                                              2313325437

Συριτζίδου Ελένη                    - Αντιπρόεδρος                                                      2313319110

Τάκος Νικόλαος                      - Γενικός Γραμματέας                                              2313319130

Παπαϊωάννου Ιωάννης          - Ταμίας                                                                  2313319129

Δορουγιδένη Σοφία               - Μέλος                                                                   2313319401

Τερλέγκας Χρήστος                - Μέλος                                                                  2313331168

Καφαντάρης Παναγιώτης       -Μέλος                                                                  2313330389

Σαπουντζάκης Σταύρος          - Μέλος                                                                 2313319192

Σταμκοπούλου Αναστασία      - Μέλος                                                                2313319769