Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Θεσσαλονίκης

Παπαϊωάννου Ιωάννης          - Μέλος                                                                         2313319129

Δορουγιδένη Σοφία               - Μέλος                                                                         2313319401

Χατζημέντωρ Γαβριήλ            - Μέλος                                                                         2313325437

Τερλέγκας Χρήστος                - Μέλος                                                                        2313331168

Παπαλεξίου Αφεντούλα         - Μέλος                                                                        2313319130

Καφαντάρης Παναγιώτης       -Μέλος                                                                        2313330389

Σαπουντζάκης Σταύρος          - Μέλος                                                                        2313319192

Σταμκοπούλου Αναστασία      - Μέλος                                                                       2313319769

Συριτζίδου Ελένη                      -Μέλος                                                                        2313319110