Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΤ Θεσσαλονίκης

Καμπανού Αικατερίνη          - Πρόεδρος                                                                     2313319612

Σταμκοπούλου Αναστασία  - Αντιπρόεδρος                                                               2313319769

Καφαντάρης Παναγιώτης   - Γενικός Γραμματέας                                                      2313330389

Παπαϊωάννου Ιωάννης        - Ταμίας                                                                          2313319129

Χατζημέντωρ Γαβριήλ          - Δημοσίων Σχέσεων                                                      2313325437

Ψαρράς Γεώργιος                 - Αθλητικού – Πολιτιστικού                                             2313330474

Παπαγιάννη Έλσα                 - Μέλος                                                                          2313319641

Τάκος Νικόλαος                     - Μέλος                                                                          2313331336

Ψαλτοπούλου Χαρίκλεια      - Μέλος                                                                          2313330382