ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ.

Για να δείτε το καταστατικό του Συλλόγου ανοίξτε το αρχείο pdf