ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ΑΔΕΔΥ μετά από την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 15/03/2017, κατέθεσε αρμοδίως εξώδικο και κάλεσε τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετέχουν στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία αξιολόγησης .Η ΟΣΥΑΠΕ , με το από 28/03/2017 δελτίο τύπου της, ενημέρωνε τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμμετέχει στην προκηρυγμένη ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από τη διαδικασία της αξιολόγη

ΟΣΥΑΠΕ: ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με τον νόμο 3213/2003 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συμφερόντων. Για το έτος 2016 (χρήση 2015) εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά η ηλεκτρονική υποβολή τους, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ».

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΚΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 και ώρα 9π.μ. θα τελεστεί 40νθήμερο μνημόσυνο της αλησμόνητης συναδέλφου ΚΑΚΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑΣ στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη.

Από το Δ.Σ. του Το. Τ. Θεσσαλονίκης

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Ν. 4483/2017

Το Πολυνομοσχέδιο είναι πλέον νόμος του Κράτους (ν. 4483) και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

 

Συνημμένο το αρχείο σε μορφή pdf.

Σελίδες