Διαθεσιμότητα: κριτήρια επιλογής, κατάταξης και μοριοδότησης

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΥ

Στην συνεδρίαση της 30ης-7-2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ είχε εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα της προγραμματικής σύμβασης εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος για τον “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ” .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΡΑΤΟΣ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ"

Ο συντονισμός των Φορέων Καταπολέμησης Διαφθοράς από έναν Εθνικό Συντονιστή, η προώθηση διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η διακοπή της αυτοπρόσωπης συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας (π.χ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.ΣΥ.Α.ΠΕ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ.ΠΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ, έπειτα από αίτημά του, συναντήθηκε με το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) στις 17-07-2013 και συζήτησαν τα θέματα της αντεργατικής κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή τις Απολύσεις και Διαθεσιμότητες των υπαλλήλων που υλοποιούνται.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Στις 19 Ιουλίου ξεκινάει η πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός Για Ολους» 2013-2014, το οποίο αφορά 72.000 δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα, συνολικής δαπάνης 5 εκ. ευρώ, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει και ο ΕΟΤ, τείθεται σε εφαρμογή με την πρώτη χρονική περίοδο να ξεκινάει στις 19 Ιουλίου και να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τη δεύτερη, από Φεβρουάριο του 2014 έως 31 Μαΐου 2014.

Σελίδες