Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 25.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ 2014

Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»

Δε θα γίνουν απολύσεις 25.000 εργαζομένων έσπευσε να διευκρινίσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι σχετικές δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει η χώρα μας από το 2012, για την περίοδο 2013 - 2014, όπως έχουν ρητά διατυπωθεί και ουδέποτε αμφισβητηθεί από τους εκπροσώπους της Ε.Ε., της ΕΚΤ και του ΔΝΤ είναι οι ακόλουθες:

1) Ένταξη στο πρόγραμμα κινητικότητας συνολικά 25.000 δημοσίων υπαλλήλων, η πλειοψηφία των οποίων θα μετακινηθεί σε άλλες θέσεις στον δημόσιο τομέα, ώστε να ανταποκρίνονται τα προσόντα και οι δεξιότητές τους στις πραγματικές ανάγκες του Δημοσίου.

2) Ανανέωση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου μέσα από 15.000 προσλήψεις, στις οποίες θα αντιστοιχούν 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις, με εφαρμογή δηλαδή του κανόνα 1:1. Ένα μέρος αυτών των αποχωρήσεων, όπως προαναφέραμε, θα προέρχεται από τους δημοσίους υπαλλήλους που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας.