Χρήση μάσκας και τήρηση μέτρων προστασίας στις Υπηρεσίες της ΠΚΜ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους της ΠΚΜ κατά την διάρκεια της εργασίας τους και της παρουσίας τους στα κτίρια των Υπηρεσιών της ΠΚΜ,  "ξεχνούν" την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και ιδιαίτερα την χρήση της μάσκας!!!

ΟΣΥΑΠΕ: Να επιλυθούν τα ζητήματα της νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων

Θεωρούμε απαράδεκτη την ρύθμιση για την λεγόμενη «νομική υποστήριξη» των υπαλλήλων, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον  ν. 4674/2020, άρθρο 52 και στη συνέχεια με το άρθρο 52 του ν.4735/2020.

Αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους της ΠΚΜ

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ 43726/7.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2208/8-6-2019) και  ΚΥΑ 87669/9-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4584/13-12-2019) προβλέπεται η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και μέτρων προληπτικής ιατρικής, όπως ορίζεται σε αυτές.

Παράδοση τροφίμων στο «Χαμόγελο του παιδιού»

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18/12/2020 και την Δευτέρα 21/12/2020 παραδόθηκαν, από τα μέλη του Δ.Σ., τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, που συγκέντρωσε ο Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ. με τη βοήθεια και την ανιδιοτελή προσφορά σας, στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα υλικά που συγκεντρώθηκαν ήταν τόσα πολλά, που χρειάστηκε η παράδοση να πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες.

Σελίδες