Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα

Η Ε.Μ.Υ. προειδοποιεί για επερχόμενο 10ήμερο ακραίων συνθηκών καύσωνα (γίνεται λόγος και για 45οC) σε όλη τη χώρα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας όλων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την με αριθμ. πρωτ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/173/οικ.15456/30-7-2021 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (βλ. συνημμένο αρχείο).   

               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ