Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας στα μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕΚΕΜ θέλοντας να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην όσο το δυνατόν ασφαλή προσέλευση και παραμονή των μελών του στους χώρους εργασίας, αποφάσισε να προμηθευτεί και να διανείμει δωρεάν, σε όλα τα μέλη του, μάσκες υψηλής προστασίας τύπου FFP2/KN95 όπως επιτάσσουν τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για προστασία από την παραλλαγή “Όμικρον” του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Πολιτεία.

Μέσα Προστασίας κατά της διασποράς covid 19

Σε εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού (covid 19) και λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, αναφορικά με την διασπορά του covid 19,  

ΖΗΤΑΜΕ   ΑΜΕΣΑ

Μέτρα προστασίας και εφαρμογή τηλεργασίας ως 50%

Ύστερα από τις εγκυκλίους με ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ/30-12-2021 και ΑΔΑ: ΨΙ2Λ46ΜΤΛ6-ΩΨ3/7-1-2022 για τα ̈Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19... ...έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 ̈ και λαμβάνοντας υπόψη ενημερώσεις και διαμαρτυρίες συναδέλφων σχετικά με την (μη) τήρηση των μέτρων που αποτυπώνονται στα προαναφερόμενα έγγραφα, σας τονίζουμε και σας υπενθυμίζουμε την απαραίτητη ανάγκη λειτουργίας των Υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προαναφερόμενες εγκυκλίους, ήτοι μεταξύ άλλων:

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Δείτε την συνημμένη 71η εγκύκλιο

Σελίδες