ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ό,τι η Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 έχει οριστεί από την Ομοσπονδία μας:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

Εφαρμογή Νόμου περί κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων έτους 2024

Σας υπενθυμίζουμε ότι όπως ισχύει κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/Α΄), δύναται η πραγματοποίηση της κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, κατά τη θερινή περίοδο κάθε χρόνου και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες.

Πρόσκληση διπλής Αιμοδοσίας και ραντεβού

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ, ότι για την αποφυγή συνωστισμού, οι δύο προγραμματισμένες, εαρινές, εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τράπεζα Αίματος του Τοπικού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ. θα πραγματοποιηθούν:

Αποχή από όλες τις διαδικασίες της «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την επαναπροκήρυξη της απεργίας – αποχής από τη στοχοθεσία - αξιολόγηση του Δημοσίου, η οποία ισχύει από 7-2-2024 μέχρι και την λήξη της αξιολογικής περιόδου 2024 και καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να συμμετάσχουν στην αποχή για την υλοποίηση της απόφασης.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

α) τη σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ

β) το αναφερόμενο σε αυτή εξώδικο και

γ) το αριθμ. 44/12-2-2024 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Σελίδες