Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου

Σχετικά με τοποθετήσεις προϊσταμένων στην ΠΚΜ

κ. Περιφερειάρχη, αφού σας θυμίσουμε ότι μετά από κινηματικές ενέργειες και σειρά εγγράφων και δράσεων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «αναγκάσθηκε» το προηγούμενο καλοκαίρι να προκηρύξει τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών, διαπιστώνουμε ότι, από τότε το θέμα έχει βαλτώσει με ευθύνη της Πολιτικής ηγεσίας της ΠΚΜ.

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και εγκυκλίους που εκδίδονται, κατά τη θερινή περίοδο πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται στους χώρους δουλειάς μας έξαρση στα κρούσματα κορωνοϊού. Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι και πολίτες να είναι εκτεθειμένοι στον ιό.

Ως Δ.Σ. του ΣΕΠΕΚΕΜ σας συστήνουμε, τουλάχιστον στους χώρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να φοράτε την προστατευτική μάσκα.

Επιστολή – Εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας»

Κυρία Υπουργέ, από την περίοδο 2020-2021 το Πρόγραμμα «Οικονομική στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας», το οποίο υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ επεκτάθηκε στις οικογένειες των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α ΄και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, που δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει.

Σελίδες