Αποχή από όλες τις διαδικασίες της «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την επαναπροκήρυξη της απεργίας – αποχής από τη στοχοθεσία - αξιολόγηση του Δημοσίου, η οποία ισχύει από 7-2-2024 μέχρι και την λήξη της αξιολογικής περιόδου 2024 και καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να συμμετάσχουν στην αποχή για την υλοποίηση της απόφασης.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

α) τη σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ

β) το αναφερόμενο σε αυτή εξώδικο και

γ) το αριθμ. 44/12-2-2024 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Στην διάρκεια των ετών που αντιδράσαμε σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις, με τον αγώνα μας καταφέραμε:

  • Να καταργηθεί η μορφή αξιολόγησης που χώριζε υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες τους εργαζόμενους (άριστοι-μέτριοι-κακοί)
  • Να καταργηθεί η τροποποιημένη συνέχεια της προηγούμενης μορφής που χώριζε τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες (άριστοι & οι υπόλοιποι)
  • Να καταργηθεί ο αποκλεισμός από τις κρίσεις προϊσταμένων όλων των υπαλλήλων που δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση
  • Να καταργηθεί ο αποκλεισμός από τις κρίσεις όσων προϊσταμένων δεν ολοκλήρωναν τις σχετικές με την αξιολόγηση υποχρεώσεις τους.
  • Τροποποίηση  του Υπαλληλικού Κώδικα όπου σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356/25-6-2020) για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων αναφέρεται ότι «κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων ανά Υπηρεσία, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής (άρθρο 84 Υ.Κ.) και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο (άρθρο 85 Υ.Κ.) δε λαμβάνεται υπόψη».

Όταν το σύνολο των υπηρεσιών είναι υποστελεχωμένο, ως εργαζόμενοι έχουμε χρέος να συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε απέναντι σε πολιτικές που απαξιώνουν τους υπαλλήλους.

                                               Για το ΔΣ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

          Δ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                        Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ