ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2023: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι καλημέρα, σας στέλνουμε την Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων για τα τέκνα εργαζομένων της ΠΚΜ»

Για διευκόλυνσή σας, συνημμένως σας προωθούμε:

 1. Την Αίτηση προς την Δ/νση Οικονομικού (ΠΚΜ)
 2.  
 3. Την Υπεύθυνη Δήλωση, με το σχετικό κείμενο, που απορρέει από την ανωτέρω Απόφαση
 4.  

Ευχαριστούμε όλους/ες τους/τις συναδέλφους/ισσες που εργάστηκαν για την έκδοση της Απόφασης, αλλά και προκαταβολικά, όλους/ες τους/τις συναδέλφους/ισσες, που θα εργαστούν για την έγκαιρη εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης κάλυψης των κατασκηνωτικών εξόδων.

 

                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ