ΤΟΤ Θεσσαλονίκης - Νέα

Το. Τ. Θεσσαλονίκης: Συνάντηση με τον Δ/ντη Κίνησης του ΟΑΣΘ

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Τοπικού Τμήματος Θεσσαλονίκης του ΣΕΠΕΚΕΜ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Βαζούρα Δημήτρη, τον Γενικό Γραμματέα Καφαντάρη Παναγιώτη και τον Ταμία Παπαϊωάννου Γιάννη συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κ Σπανό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Κίνησης του ΟΑΣΘ.

ΕΔΟΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες-οι,

Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ στον τομέα των στεγαστικών δανείων επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες.

Το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 3595/3/22-11-2016 και 3598/8/22-12-2016 προβλέπει την επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου μέσω της μείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 μηνών, με πρόθεση το μέτρο να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο.

H ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ζητάει τη βοήθειά μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε μήνυμα που μας έστειλε η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με το οποίο ζητάει την ευγενική στήριξη των μελών του ΤΟΤ Θεσσαλονίκης

«Η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι μία ομάδα εθελοντών πολιτών που σκοπό έχει να συνδράμει πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτήν τη δύσκολη χρονική περίοδο, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ότι την 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, διοργανώνεται εθελοντική ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο Κτίριο του Περιφερειακού Συμβουλίου – ΑΙΘΟΥΣΑ «ΠΝΕΥΜΑ» (B. Όλγας 198) για την Τράπεζα Αίματος του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ.

Σελίδες