ΤΟΤ Θεσσαλονίκης - Νέα

ΕΔΟΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες-οι,

Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ στον τομέα των στεγαστικών δανείων επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες.

Το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 3595/3/22-11-2016 και 3598/8/22-12-2016 προβλέπει την επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου μέσω της μείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 μηνών, με πρόθεση το μέτρο να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο.

H ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ζητάει τη βοήθειά μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε μήνυμα που μας έστειλε η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με το οποίο ζητάει την ευγενική στήριξη των μελών του ΤΟΤ Θεσσαλονίκης

«Η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι μία ομάδα εθελοντών πολιτών που σκοπό έχει να συνδράμει πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτήν τη δύσκολη χρονική περίοδο, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ότι την 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, διοργανώνεται εθελοντική ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο Κτίριο του Περιφερειακού Συμβουλίου – ΑΙΘΟΥΣΑ «ΠΝΕΥΜΑ» (B. Όλγας 198) για την Τράπεζα Αίματος του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΘ: Εξυπηρέτηση πολιτών και υπαλλήλων κατά τη μετακίνησή τους από και προς το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κύριοι, όπως γνωρίζετε, από τις αρχές του έτους, μεγάλο μέρος των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (περισσότερα από 400 άτομα) μετακόμισε, στο νέο κτίριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, (περιοχή FIX), ενώ στο επόμενο δίμηνο πρόκειται να μεταφερθούν άλλοι 250 υπάλληλοι, που σήμερα εργάζονται σε άλλα κτίρια της Π.Κ.Μ.

Σελίδες