Ανακοινώσεις / Δελτία τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, καλείστε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση του Δ.Σ του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/06/2013 και ώρα 11.00, στο κεντρικό κτήριο της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 του καταστατικού της ΟΣΥΑΠΕ συγκροτήθηκε στις 31-5-2013, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από : (βλ. συνημμένο αρχείο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις" του ΥΔιΜΗΔ

 Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στο διάλογο για την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, με τις θέσεις και προτάσεις της.


  Οι 13 Περιφέρειες της χώρας έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο τη διοικητική μεταρρύθμιση. Πεποίθησή μας είναι ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας στην λειτουργία του κράτους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24/5) συνάντηση της διευρυμένης ομάδας εργασίας με θέμα την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., όπου όλα τα μέλη ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις και για τις επαφές που πραγματοποίησσν στην ΕΝ.ΠΕ. για το θέμα αυτό η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΚΜ.

Επίσης δόθηκαν στοιχεία σχετικά με το προσωπικό της ΠΚΜ και την κατανομή του σε υπηρεσίες. Ακόμη συζητήθηκαν ειδικότερα τεχνικά θέματα που αφορούν στους Ο.Ε.Υ. με τη συνδρομή της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης, που εθελοντικά συμμετέχει στην ομάδα.

Σελίδες