ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Στις 19 Ιουλίου ξεκινάει η πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός Για Ολους» 2013-2014, το οποίο αφορά 72.000 δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα, συνολικής δαπάνης 5 εκ. ευρώ, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει και ο ΕΟΤ, τείθεται σε εφαρμογή με την πρώτη χρονική περίοδο να ξεκινάει στις 19 Ιουλίου και να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τη δεύτερη, από Φεβρουάριο του 2014 έως 31 Μαΐου 2014.

Μέσω του προγράμματος, επιδοτείται η παραμονή σε καταλύματα όλης της χώρας ατόμων, τα οποία ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων φορέων.

Κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο από το αρχείο pdf