ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕΚΕΜ συγκέντρωσε προσφορές από οκτώ (8) γνωστές κατασκηνώσεις για τα παιδιά των μελών του.


Θα τις βρείτε στα συνημμένα αρχεία.


Απαραίτητη προϋπόθεση για ενεργοποίηση της κάθε προσφοράς είναι η χορήγηση βεβαίωσης μέλους από τον Σύλλογο.