ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 του καταστατικού της ΟΣΥΑΠΕ συγκροτήθηκε στις 31-5-2013, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από : (βλ. συνημμένο αρχείο).