ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ. Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένα ευχάριστο απόγευμα είχαν την ευκαιρία να περάσουν τα μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ (Τοπικό Τμήμα Θεσσαλονίκης) με τα παιδιά τους την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, παρακολουθώντας παιδική ταινία στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέξανδρος” και απολαμβάνοντας τα κεράσματα που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του Δ.Σ.

Η επόμενη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών του Τοπικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 με Χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα.