ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΕΔΥ-ΟΣΥΑΠΕ-ΣΕΠΕΚΕΜ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-8-2013‏

Η  Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. και ο Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ. συμμετέχουν στη πανελλαδική στάση εργασίας που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 από 11:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και καλεί τους εργαζόμενους σε συγκέντρωσεις διαμαρτυρίας, σε κάθε πόλη όπου ορίζουν τα Τοπικά Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ .

Ο Σύλλογος καλεί τους εργαζόμενους στην  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συμμετοχή, επαγρύπνηση και ετοιμότητα για παραπέρα κλιμάκωση των κινητοποίησεων κατά της μνημονιακής λαίλαπας που η Κυβέρνηση πειθήνια και χωρίς ντροπή ολοκληρώνει.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ.