ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου με την οποία καθορίζονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας και διευκρινίζονται περαιτέρω κάποια επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης.