ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΥ

Στην συνεδρίαση της 30ης-7-2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ είχε εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα της προγραμματικής σύμβασης εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος για τον “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ” .