ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΡΑΤΟΣ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ"

Ο συντονισμός των Φορέων Καταπολέμησης Διαφθοράς από έναν Εθνικό Συντονιστή, η προώθηση διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η διακοπή της αυτοπρόσωπης συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας (π.χ. e-payments, e-procurement, e-invoices), αποτελούν ορισμένες από τις κυριότερες προτάσεις για τη βελτίωση της ακεραιότητας καίριων φορέων της ελληνικής κοινωνίας έναντι του φαινομένου της διαφθοράς, όπως αναδείχθηκαν από τους 400 και πλέον συμμετέχοντες στο σημερινό συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε), με θέμα «Κράτος & Διαφθορά: Θεσμοί: από την πτώση στη ανόρθωση».
Η φετινή διοργάνωση εστιάστηκε στην κριτική παρουσίαση των προτάσεων της ΔΔ-Ε που παρουσιάζονται στην Έκθεση Αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας και στην ανάδειξη νέων προτάσεων για τη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεσμών της Δικαιοσύνης, των Φορέων Καταπολέμησης Διαφθοράς, των Επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα.
Αναφορικά με τον θεσμό της Δικαιοσύνης, που αποτελεί το ύστατο καταφύγιο του πολίτη, ο εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών, η απεξάρτηση της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η ενίσχυση του αυτοδιοίκητου της Δικαιοσύνης καθώς και η απλοποίηση και κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας αναμένεται να συντελέσουν δραστικά στην απονομή ταχείας και χρηστής δικαιοσύνης.
Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Φορέων Καταπολέμησης Διαφθοράς, θα συμβάλλει η ενθάρρυνση των πολιτών για την καταγγελία περιστατικών διαφθοράς, η ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για τη διευκόλυνση των ελέγχων, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, και η πληρέστερη αξιολόγηση του έργου των εν λόγω φορέων. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, κ. Theo Strijker τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ενιαίας στρατηγικής πολιτικής των εν λόγω Φορέων κατά της Διαφθοράς, τονίζοντας ότι ο συντονισμός θα πρέπει να γίνει σε τρία επίπεδα: σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο διενέργειας ερευνών και άσκησης ποινικής δίωξης.
Για τη θωράκιση των Eπιχειρήσεων έναντι του φαινομένου της διαφθοράς, τέθηκαν σε προτεραιότητα η υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, η ενίσχυση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, η ενδυνάμωση των εποπτικών αρχών και η ενίσχυση της ανωνυμίας μέσω της προώθησης του θεσμού του whistleblowing, και η ενθάρρυνση συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και άλλες προτάσεις.

Για την αντιμετώπιση τω παθογενειών του Δημόσιου Τομέα, απαιτείται η θεσμοθέτηση στοχοθεσίας για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και η ύπαρξη στρατηγικού πλάνου, η υιοθέτηση των προτάσεων διεθνών φορέων (π.χ. ΟΟΣΑ) για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των φορέων διακυβέρνησης.

Ο κ. Μπακούρης, κατά την κεντρική του ομιλία, σημείωσε: «Είμαστε ανοικτοί στην κριτική αλλά όχι στην αδιαφορία, με το πρόσχημα γραφειοκρατικών διαδικασιών. Θέλουμε να γίνουμε σύμμαχοι και συνεργάτες. «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» λοιπόν. Αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία για να ξεπεράσει τη δύσκολη φάση που βιώνει. Αλλά η χείρα πρέπει να είναι τόσο η δική μας, όσο και της ηγεσίας της χώρας. Ώστε η αλλαγή νοοτροπίας και η ανάκτηση της χαμένης ακεραιότητας να μην είναι ευσεβής πόθος αλλά μακροπρόθεσμος στρατηγικός στόχος».

Η Πρόεδρος της ΔΔ κα Huguette Labelle, τόνισε ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να θέσουν φρένο στην ατιμωρησία, αρχής γενομένης από τους Βουλευτές. Η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί συμμετοχή όλων, πολιτικών, τοπικής κοινωνίας, κεντρικής διοίκησης, πρόγραμμα με συγκεκριμένες δράσεις, αλλά το κυριότερο ισχυρή πολιτική βούληση.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς θα καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρωθυπουργό, στην πολιτική ηγεσία και στους κατεξοχήν αρμόδιους, ελπίζοντας στην επίτευξη αταλάντευτης βούλησης για άμεση δράση.