Θερινά εργαστήρια που θα λειτουργήσουν στο ΚΘΒΕ

Αγαπητή κυρία Σταμκοπούλου, 
 
σας επισυνάπτω πληροφορίες για τα θερινά εργαστήρια που θα λειτουργήσουν στο ΚΘΒΕ όπως μου ζητήσατε (http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=36&newsid=2213). 
 
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έπειτα από έγκριση του διευθυντή η τιμή του ολοήμερου θερινού καλλιτεχνικού εργαστηρίου για τα παιδιά των εργαζομένων στις υπηρεσίες της ΠΚΜ διαμορφώνεται στα 60 ευρώ.   
 
Σε περίπτωση που επιλέξετε τα θερινά εργαστήρια του ΚΘΒΕ εκκρεμεί συνεννόηση σχετικά με το αποδεικτικό που θα πρέπει να προσκομίζουν οι εργαζόμενοι που θα πιστοποιεί τον φορέα απασχόλησης. 
 
Με τιμή
Κωνσταντίνα Ματζίρη
Υπεύθυνη Προγράμματος