Διαμαρτυρία για τις δηλώσεις του κ. Νότα Δημητρίου στην τηλεοπτική εκπομπή "Κάθε Μεσημέρι" του τηλεοπτικού σταθμού Επιλογές Τηλεόραση Σερρών

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Νότα Δημητρίου, Δημάρχου του Δ. Εμμανουήλ Παππά Σερρών στην τηλεοπτική εκπομπή "Κάθε Μεσημέρι" του τηλεοπτικού σταθμού Επιλογές Τηλεόραση, με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο κ. Ελένη Μωραΐτη στις 20 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των υπαλλήλων της Περιφέρειας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν μειωθεί από τις αρχές της εφαρμογής του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) έως σήμερα κατά το 1/3 αριθμητικά. Για την ανάδειξη του προβλήματος αυτού, έχουν γίνει και παραστάσεις από το Σύλλογο σε Περιφερειακά Συμβούλια της ΠΚΜ. Οι εναπομείναντες υπάλληλοι, εργάζονται με περίσσια φιλοτιμία, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης καθηκόντων και  αρμοδιοτήτων, καθώς και αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων και διαδικασιών με τα αντίστοιχα υπουργεία, για την καλύτερη λειτουργία της Περιφέρειας, ενώ πέρα από την υποστελέχωση και το ασαφές θεσμικό πλαίσιο, αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τη μεταφορά της μισθοδοσίας τους, κ.λ.π.

  •  
  • Η συνεργασία των Νομαρχιών και των Περιφερειών με τους Δήμους (μέσω προγραμματικών συμβάσεων, συμβάσεων διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας, κλπ) είναι διαχρονική και αδιάλειπτη και σε πολλές περιπτώσεις που οι Δήμοι δε διαθέτουν επαρκές προσωπικό, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιοτήτων τους.
  •  

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τον κ. Δήμαρχο να προβεί άμεσα σε διορθωτική δήλωση, και στο εξής να ασχολείται με τα του οίκου του και να προσέχει πολύ τις εκφράσεις του όταν αναφέρεται σε συνεργάτες του, αλλά και σε εργαζόμενους γενικότερα.

 

Για το Δ.Σ. του ΣΕΠΕΚΕΜ

            Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

  Αφεντούλα Παπαλεξίου                                                          Δημήτριος Βαζούρας