ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, καλείστε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση του Δ.Σ του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/06/2013 και ώρα 11.00, στο κεντρικό κτήριο της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αιμοδοσία 2/7/2013. Καθορισμός υπευθύνων, υιοθέτηση κανονισμού.

 2. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΠΚΜ. Πορεία Ομάδας εργασίας ΣΕΠΕΚΕΜ

 3. Λειτουργία του site του Συλλόγου.

 4. Ενημέρωση για τις δράσεις της ΟΣΥΑΠΕ.

 5. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης μελών ΓΣ και ΔΣ ΟΣΥΑΠΕ.

 6. Διαγραφές μελών.

 7. Κατασκηνώσεις για τα παιδιά των μελών του Συλλόγου.

 8. Διοργάνωση ημερίδας για ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα.

 9. Συναντήσεις με συλλόγους Περιφερειών.

 10. Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής μελών που τα τέκνα τους θα δικαιούνται βράβευση ως επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

 11. Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα πειθαρχικών διώξεων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ