ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24/5) συνάντηση της διευρυμένης ομάδας εργασίας με θέμα την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., όπου όλα τα μέλη ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις και για τις επαφές που πραγματοποίησσν στην ΕΝ.ΠΕ. για το θέμα αυτό η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΚΜ.

Επίσης δόθηκαν στοιχεία σχετικά με το προσωπικό της ΠΚΜ και την κατανομή του σε υπηρεσίες. Ακόμη συζητήθηκαν ειδικότερα τεχνικά θέματα που αφορούν στους Ο.Ε.Υ. με τη συνδρομή της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης, που εθελοντικά συμμετέχει στην ομάδα.

Τελικά, ορίστηκαν τομείς ευθύνης σε κάθε μέλος για επεξεργασία για όλες τις Γενικές Δ/νσεις και ορίστηκε η νέα συνάντηση.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να καταθέσουν απόψεις ή να αναφέρουν προβλήματα που να σχετίζονται με το θέμα μπορούν να στέλνουν email στο Σύλλογο.