ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας στο αρχείο pdf που επισυνάπτεται.