ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Υ.Δ.Μ.Η.Δ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Έχει κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται στη φάση της επιτροπής το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.Η.Δ.), το οποίο πρόκειται να εισαχθεί στην ολομέλεια στο τέλος του Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου.
Η ΑΔΕΔΥ έχει αποφασίσει 48ωρη απεργία για την ημέρα κατάθεσης και ψήφισης του Νομοσχεδίου.
Το Νομοσχέδιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. είναι απολύτως ενταγμένο στη συνολικότερη πολιτική περιορισμού του Δημοσίου τομέα, εκχώρησης δομών και αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικά συμφέροντα και φυσικά δραστικό περιορισμό των υπαλλήλων του δημοσίου, τουλάχιστον αυτών που απασχολούνται με καθεστώς μόνιμης και σταθερής δουλείας. Πολιτική η οποία παίρνει χαρακτηριστικά ‘’σαρώματος’’ την περίοδο των μνημονίων, αλλά που ξεκίνησε χρόνια πριν, όταν οι ιδιωτικοποίησης και το ξεπούλημα της δημόσια περιουσίας (μέσα και από τη συντονισμένη απαξίωση του δημόσιου τομέα), είχαν αναχθεί ως ο κύριος άξονας της ασκούμενη πολιτικής των κομμάτων που σήμερα υλοποιούν και τις μνημονιακές δεσμεύσεις.
Η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο της αυτονόητης κατάργησης γραφειοκρατικών διαδικασιών που χρόνια ταλαιπωρούν τους πολίτες (επικύρωση αντιγράφων κλπ) ή η πολυδιαφημισμένη κατάργηση του οργανισμού αποξήρανσης της λίμνης Κωπαΐδας, μπορεί φαινομενικά να παρέχει μια δυνατότητα επικοινωνιακής διαχείρισης του θέματος από την πλευρά της κυβέρνησης στα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν μπορεί όμως να αποκρύψει την ουσία, την πραγματική στόχευση και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου.
Με την ψήφισή του νομοσχεδίου αυτού η κυβέρνηση θα έχει στα χέρια της ένα πολυεργαλείο (το οποίο θα προστεθεί στα όσα μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί) προκειμένου να συνεχίσει και να εντείνει την πολιτική του κλεισίματος υπηρεσιών, των μαζικών απολύσεων εργαζομένων και ταυτόχρονα της δημιουργίας μιας μικρής απόλυτα ελεγχόμενης δημόσιας διοίκησης.
Το νομοσχέδιο αυτό μέχρι στιγμής (γιατί κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία μπορεί να προστεθούν επιπλέον ρυθμίσεις) προβλέπει:

Το άμεσο κλείσιμο 23 φορέων του Δημοσίου

Στους υπό κατάργηση αυτούς οργανισμούς περιλαμβάνονται οι ΤΕΟ ΑΕ, ΕΑΧΑ ΑΕ, Ε.Ι.Ε.Α.Δ., Ε.ΚΕ.ΒΙ., ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΣΙ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΩΝ κλπ,  οι οποίοι είτε καταργούνται πλήρως, είτε οδηγούνται σε χέρια ιδιωτών. Το προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες δομές, είτε τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας (το προσωπικό των ΝΠΔΔ), είτε οδηγείτε κατευθείαν στην απόλυση (των ΝΠΙΔ), λαμβάνοντας την προβλεπόμενη (;) όπως αναφέρει αποζημίωση.
 Επανέλεγχος διαδικασιών μονιμοποίησης προσωπικού
Στο Νομοσχέδιο (άρθρο 43) προβλέπεται ό έλεγχος όλων των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Ο έλεγχος αυτός που θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν (ΑΣΕΠ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κλπ)  και θα ελεγχθούν πέραν των ατομικών φακέλων (πτυχία, προϋπηρεσία κλπ) και οι συνολικότερες διαδικασίες (π.χ. τήρηση προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων) για τη μονιμοποίηση του προσωπικού.
Όπου δεν τηρήθηκαν κατά γράμμα οι προβλεπόμενες διαδικασίες (γεγονός που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τους εργαζόμενους και το δικαίωμά τους για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου) οι υπάλληλοι θα βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης.
Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων είναι προφανές ότι θα βγαίνουν τμηματικά, περιορίζοντας έτσι τους ‘’κινδύνους’’ μια γενικευμένης αντίδρασης, ενώ εξέχουσα θέση στην επικοινωνιακή διαχείριση της όλης διαδικασίας θα έχουν οι περιπτώσεις εντοπισμού παράνομων διορισμών, μέσω πλαστών δικαιολογητικών κτλ.
Την αδυναμία (ή και επιλογή) του πολιτικού συστήματος να ελέγχει τα προηγούμενα χρόνια τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, επιχειρεί να τη μετατρέψει σήμερα σε μέσω νομιμοποίησης χιλιάδων απολύσεων. Το προσωπικό που εκτιμάτε ότι τίθεται σε καθεστώς ελέγχου με την παραπάνω διαδικασία, προσεγγίζει τις 40.000 περίπου.
Διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού
Το νομοσχέδιο εισάγει ένα σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, το οποίο ως ουσιαστικό στόχο δεν έχει βέβαια την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, αλλά την προετοιμασία του εδάφους για μαζικές απολύσεις εργαζομένων το αμέσως επόμενο διάστημα και τη ‘’νομιμοποίηση’’ αυτών των απολύσεων μέσα από μια υποτιθέμενη αξιολόγηση των υπαλλήλων.
Με το Νομοσχέδιο προβλέπεται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κατάταξη των υπαλλήλων σε τρείς κατηγορίες. Ένα ποσοστό έως 25% θα έχει βαθμολογία 9 έως 10 και θα θεωρούνται οι άριστοι υπάλληλοι, ένα ποσοστό έως 60% θα έχουν βαθμολογία 7 έως 8 και θα θεωρούνται ως καλοί υπάλληλοι, ενώ υποχρεωτικά ένα ποσοστό 15%  θα πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία από 1 έως 6 και θα θεωρείται ως προσωπικό χαμηλών δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια η υποτιθέμενη ‘’αξιολόγηση’’ έχει γίνει ήδη και προβλέπει ουσιαστικά την αποχώρηση του 15% του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Αυτό που απομένει και ανατίθεται στους τμηματάρχες και τους προϊσταμένους (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) είναι το να καθορίσουν ποιοι εργαζόμενοι θα βρεθούν κοντά στην πόρτα της εξόδου. Και για να μην υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία για τη σκοπιμότητα αυτού του μέτρου, το νομοσχέδιο προβλέπει ρητά ότι τα αποτελέσματα της φετινής αξιολόγησης (με το νέο σύστημα) δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ανεύρεση των υπαλλήλων που θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας – διαθεσιμότητας το 2014. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη και τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη, ότι το πρόγραμμα κινητικότητας – διαθεσιμότητας θα είναι μια διαρκής διαδικασία και για τα επόμενα χρόνια, εύκολα αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητας της παραπάνω διαδικασίας.
Άλλωστε το ίδιο το νομοσχέδιο χαρακτηρίζει ως μεταβατικό το συγκεκριμένο σύστημα ‘’αξιολόγησης’’, αναδεικνύοντας ουσιαστικά ότι στόχος του δεν είναι άλλος από το να δημιουργήσει μια νέα μεγάλη δεξαμενή υπαλλήλων που θα οδηγηθούν στην έξοδο από το δημόσιο.
Για τμηματάρχες, προϊσταμένους και διευθυντές το ποσοστό των άριστων (με βαθμολογία 9 έως 10) θα μπορεί να ανέλθει και σε ποσοστό 70%.
Προϊστάμενος - Αξιολογητής
Ο προϊστάμενος, σύμφωνα με τα προτεινόμενα από το νομοσχέδιο, θα έχει την πλήρη ευθύνη αξιολόγησης και κατάταξης του προσωπικού με κριτήρια καθαρά υποκειμενικά. Η πρόβλεψη ότι αυτός θα προτείνει, αλλά την τελική απόφαση θα τη λαμβάνει ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας, δεν αλλάζει την ουσία των διαδικασιών.
Κατάργηση δομών, μέσω της αξιολόγησης
Η διαδικασία ‘’αξιολόγησης’’ θα παρέχει στην κυβέρνηση άλλο ένα τρόπο ουσιαστικής κατάργησης μιας υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος μιας Γενικής Διεύθυνσης θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να προσδιορίζει από ποιες δομές θα προέρχεται το προσωπικό που απαιτείται προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που αντιστοιχούν στο 15% της διεύθυνσης (π.χ. 150 υπάλληλοι σε σύνολο 1000 που υπηρετούν στη συγκεκριμένη διεύθυνση). Αυτό μάλιστα θα γίνεται με βάση την εκτίμηση του εκάστοτε διευθυντή για την αποδοτικότητα της κάθε δομής. Αν για παράδειγμα αποφασιστεί οι 150 αυτοί υπάλληλοι να προκύψουν από δύο δομές της διεύθυνσης οι οποίες απασχολούν κατά προσέγγιση 70 με 80 υπαλλήλους η καθεμιά, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στο όνομα της αξιολόγησης του προσωπικού οι υπηρεσίες αυτές καταργούνται.