Για την καταδικαστική απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΤΕΜΕΘ

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως την προηγούμενη εβδομάδα, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.), καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό.  Ειδικότερα, η καταδίκη αφορά σε ατύχημα από πτώση κλαδιού δέντρου (που βρίσκονταν σε ιδιωτική έκταση) σε διερχόμενο μοτοποδήλατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η συνεπιβάτης αυτού.

            Η Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. ασκεί ένα πολύ σημαντικό και εκτεταμένο έργο το οποίο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την συντήρηση των οδών, την παραγωγή δημοσίων έργων, τα αντιπλημμυρικά έργα και γενικά τις δημόσιες υποδομές.

Σε ότι αφορά στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας στη θέση του ατυχήματος, η Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έχει την ευθύνη για έργα γενικής συντήρησης, κατά το Νόμο 3481/06, αποκλειστικά και μόνον όμως εντός του εύρους του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της. Στo πλαίσιo αυτό, πραγματοποιεί τόσο τακτικούς ελέγχους τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο και καταγράφει τυχόν βλάβες, όσο και έκτακτους δηλαδή αφού λάβει – με οποιονδήποτε τρόπο – γνώση βλαβών στο δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση όμως εντοπισμού βλαβών συντάσσεται συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της βλάβης και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης.

Για τη συγκεκριμένη θέση, για το επίμαχο διάστημα, δεν υπήρχε οποιαδήποτε ενημέρωση από φορείς (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική), ούτε αίτημα από πολίτες για προβλήματα με την παρόδια βλάστηση ή την ύπαρξη επικίνδυνων κλαδιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέματα στην οδική ασφάλεια. Ενημέρωση δεν υπήρχε – πάντα σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συναδέλφων μας – ούτε από τις υπηρεσίες που διαθέτουν το κατάλληλης γεωτεχνικής ειδικότητας στελεχιακό δυναμικό, δηλαδή τα κατά τόπους Δασαρχεία ή τους Δήμους. Τίθεται επομένως εύλογα το ερώτημα:

Πώς στοιχειοθετείται παράλειψη ενέργειας από υπόχρεο, από τη στιγμή που ο υπόχρεος δεν έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την επικινδυνότητα;

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα από τις δικαστικές αρχές, κατέδειξε για μία ακόμη φορά το γεγονός ότι (τουλάχιστον για την Περιφέρειά μας), η εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και το διαφαινόμενο μοτίβο αυστηροποίησης των δικαστών και επιβολής εξοντωτικών ποινών στους συναδέλφους, έχει ως αποτέλεσμα ο εκάστοτε Τεχνικός υπάλληλος που υπηρετεί έναν δημόσιο φορέα, να παραπέμπεται με περισσή ευκολία σε ποινικές δικαστικές διώξεις και να καταδικάζεται τελικά, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.

Ο Σύλλογός μας έχει επανειλημμένα επισημάνει τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού εν προκειμένω στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αλλά και γενικότερα στο σύνολο των υπηρεσιών της ΠΚΜ. Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα προβλήματα διογκώνονται από την διαρκή έλλειψη υλικών και ανθρώπινων πόρων, στοιχεία τα οποία καταδεικνύεται καθημερινά πως είναι απολύτως απαραίτητα για την κάλυψη του δεύτερου σε πληθυσμό νομού της χώρας. Για την ΥΤΕΜΕΘ, η υποστελέχωση εντοπίζεται τόσο στις ειδικότητες, όσο και στον πλήθος των υπαλλήλων που τις απαρτίζουν.

Δυστυχώς, στα θέματα προσωπικού, η πολιτική που ακολουθείται είναι αυτή των ημίμετρων (βλέπε κινητικότητα ή προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ), με αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες να  αναγκάζονται να λειτουργήσουν στα κόκκινα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ταχύτητα και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΠΕΚΕΜ:

  1. Εκφράζει την αντίθεσή του στην ποινικοποίηση της εργασίας των μηχανικών, στην «εύκολη» παραπομπή σε δικαστικές και κατά συνέπεια και σε πειθαρχικές διώξεις.
  2. Ζητά από την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων συμπαραστεκόμενη με κάθε τρόπο στους υπαλλήλους της καθ’ όλη τη διάρκεια των διώξεων και κυρίως με την ενεργή παρουσία της κατά την εκδίκαση των υποθέσεων. Και τούτο διότι είναι, οι ίδιοι αυτοί υπάλληλοι, που παίρνουν τα εύσημα εκ μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας σε ότι αφορά στην καθοριστική συμμετοχή τους στην παραγωγή των έργων της Περιφέρειας.
  3. Ζητά την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, την εξασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, τη στελέχωση των υπηρεσιών της με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και την αύξηση χρηματοδότησης συντήρησης υποδομών ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ.
  4. Ζητά τον εξοπλισμό των υπηρεσιών με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα και σύγχρονο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για όλες τις αναγκαίες εργασίες, όπως και τη χορήγηση υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων, πρόσβαση σε κωδικοποιημένη νομοθεσία.

Και φυσικά, ο ΣΕΠΕΚΕΜ απαιτεί την ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ που θα προκύψουν για την υποβολή αναίρεσης ενώπιον του Άρειου Πάγου, ώστε να αποκατασταθεί η τιμή όχι μόνο του συναδέλφου μας, αλλά και της ίδιας της Περιφέρειας.