ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ

Τοπικά Τμήματα του ΣΕΠΕΚΕΜ

Τετάρτη 15/11 ΣΕΡΡΕΣ

(Διοικητήριο – Αίθουσα Κων. Καραμανλή)

Πέμπτη 16/11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Νέο Κτίριο ΠΚΜ – Αίθουσα 77, 1ος Όροφος)

Από τις 09:00 έως τις 13:00