Συναδελφική Αλληλεγγύη από μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ

Για άλλη μια φορά, συνάδελφοι μας μέλη του ΣΕΠΕΚΕΜ κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας,  έτειναν χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης στους συναδέλφους των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας  που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Κλιμάκιο από συναδέλφους Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ανταποκρινόμενο σε εθελοντικό κάλεσμα στήριξης των υπηρεσιών της Θεσσαλίας, αναχώρησε από την Π.Κ.Μ. και έσπευσε στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τις καταστροφές.

Επιβραβεύουμε την κίνηση των Συναδέλφων μας για την συναδελφική αλληλεγγύη που έδειξαν, καθώς και για την ευαισθησία στα θέματα του Δημοσίου συμφέροντος, παράλληλα όμως τονίζουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη πρόσληψης υπαλλήλων για την κάλυψη των όλο και αυξανόμενων κενών που δημιουργούνται τόσο στην ΠΚΜ όσο και στις υπόλοιπες Περιφέρειες.