Επιχορήγηση συμμετοχής παιδιών μελών μας σε καλοκαιρινά ΚΔΑΠ

Το ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ  αποφάσισε να επιχορηγήσει την συμμετοχή παιδιών των μελών μας που συμμετείχαν σε θερινά προγράμματα ΚΔΑΠ με πληρωμή, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος των εξόδων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, όσων από εσάς τα παιδιά συμμετείχαν σε θερινά προγράμματα ΚΔΑΠ, μπορείτε να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση και να την προσκομίσετε μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρακαλούμε να τα αποστείλετε, μέχρι τις 6-10-2023  στο e-mail:  k.chondromatidou@pkm.gov.gr

Εναλλακτικά, μπορείτε να τα παραδώσετε στους Προέδρους των Τοπικών Τμημάτων του ΣΕΠΕΚΕΜ