Συγκρότηση εκλογικών συνεργείων Αυτοδιοικητικών εκλογών 2023

Ενόψει της διενέργειας των επικείμενων Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 και σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 67/4-5-2023 ανακοίνωσης μας,  θεωρούμε επιβεβλημένη την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων με ανοιχτές διαφανείς διαδικασίες, προσβάσιμες σε όλους τους υπαλλήλους, εξαιρουμένων αυτών που κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας, λόγω της συγκεκριμένης υπηρεσιακής τους ιδιότητας και του συσχετισμού του υπηρεσιακού τους αντικειμένου ήτοι,  ex officio οργανικές μονάδες όπως της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας.

Εμμένουμε επίσης και θεωρούμε απαραίτητη την αύξηση του μέγιστου αριθμού των απασχολούμενων, για την αντιμετώπιση των αναγκών που υπάρχουν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών, καθώς και τον καθορισμό του τρόπο επιλογής των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στα εκλογικά συνεργεία.

Γι΄ αυτό καλούμε την Περιφερειακή Αρχή:

α) να διεκδικήσει από το ΥΠ.ΕΣ. την αύξηση των ατόμων που θα συγκροτήσουν τα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και

β) κατά την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων, να καθορισθεί ο τρόπος επιλογής των υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν τα εκλογικά συνεργεία, ο οποίος δεν μπορεί να είναι άλλος από κλήρωση παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων.

Θεωρούμε δε αυτονόητο είναι ότι όσοι συμμετείχαν σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, εκτός των υπαλλήλων που ανήκουν στις ex officio οργανικές μονάδες, θα εξαιρεθούν από την εν λόγω κλήρωση.

Κάθε άλλη διαχείριση του θέματος, μόνο άσκοπη αναστάτωση μπορεί να επιφέρει.