ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσει και φέτος την βράβευση των παιδιών ΜΕΛΩΝ του - όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων - που πέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 και εισήχθησαν σε σχολές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Προκειμένου να οργανωθεί αρτιότερα η βράβευση καλούμε όλα τα ΜΕΛΗ που τα παιδιά τους πέτυχαν στις εξετάσεις να αποστείλουν στον ΣΕΠΕΚΕΜ μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 την απαραίτητη βεβαίωση εγγραφής ή την ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα (η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση του ΜΕΛΟΥΣ προς τον Σύλλογο / βλ. συνημμένο αρχείο).

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΠΕΚΕΜ δικαίωμα βράβευσης έχουν τα παιδιά των ΜΕΛΩΝ του Συλλόγου που εισήχθησαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στα ΑΕΙ της χώρας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνει από τον Πρόεδρο του Τοπικού Τμήματος Θεσσαλονίκης του ΣΕΠΕΚΕΜ, Γαβριήλ Χατζημέντωρ, (τηλ. 2313325437) e-mail: G.Chatzimentor@pkm.gov.gr 2ος Όροφος νέου κτιρίου της ΠΚΜ, Γραφ. 89.

Για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από τους Προέδρους των Τοπικών Τμημάτων του ΣΕΠΕΚΕΜ.

                                                       Για το ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ

                                           ο Πρόεδρος    ο Γεν. Γραμματέας

                                   Δημήτρης Βαζούρας Γιάννης Παπαϊωάννου