Καταγραφή των νέων φοιτητών παιδιών των μελών μας

Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προκειμένου τα Δ.Σ. του ΣΕΠΕΚΕΜ και των Τοπικών Τμημάτων να γνωρίζουν τον αριθμό των παιδιών των μελών του Συλλόγου που εισήχθησαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ φέτος (ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023) στο Πανεπιστήμιο, παρακαλούνται:

Οι χαρούμενοι γονείς – συνάδελφοι να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο excel και να το αποστείλουν στην Αντιπρόεδρο του ΣΕΠΕΚΕΜ, Σοφία Δορουγιδένη, στο email S.Dorougideni@pkm.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής των φοιτητών θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.