Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τις άδειες από το υπουργείο Εσωτερικών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι καλημέρα, νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, αναφορικά με τη χορήγηση αδειών και διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

→ Κανονική άδεια

→ Αναρρωτική άδεια

→ Άδεια πατρότητας

→ Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

→ Άδεια εξετάσεων

→ Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

→ Άδεια άνευ αποδοχών

→ Ειδικές άδειες 22 ΚΑΙ 6 ημερών

→ Κανονική άδεια κυοφορίας

→ Τηλεργασία

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας...

 

                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕΚΕΜ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ