Συγκρότηση εκλογικών συνεργείων 2023

Ενόψει της διενέργειας των επικείμενων Εθνικών Εκλογών, θεωρούμε επιβεβλημένη την πραγματοποίηση της συγκρότησης των ειδικών εκλογικών συνεργείων, με ανοιχτές διαφανείς διαδικασίες, προσβάσιμες σε όλους τους υπαλλήλους, εξαιρουμένων αυτών που κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας, λόγω της συγκεκριμένης υπηρεσιακής τους ιδιότητας και του συσχετισμού του υπηρεσιακού τους αντικειμένου ήτοι,  οι ex officio οργανικές μονάδες (Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργ.& Λειτουργίας ).

Σε μια περίοδο όπου τα εισοδήματα των υπαλλήλων έχουν συρρικνωθεί, η ισότιμη αντιμετώπιση τους είναι επιβεβλημένη. H ανάπτυξη πολιτικών που προωθούν την ισότιμη αντιμετώπιση των συναδέλφων πρέπει να έχουν ως πλαίσιο αναφοράς το πνεύμα του άρθρου 26 του ν.4024/2011 που αφορά στην «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και τον ορισμό των μελών τους με κλήρωση».

Επιπρόσθετα, θεωρούμε απαραίτητο τον διπλασιασμό του μέγιστου αριθμού των απασχολούμενων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών, λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών και σας καλούμε κατά την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων με αποζημίωση, να καθορίσετε και τον τρόπο επιλογής των υπαλλήλων που δεν μπορεί να είναι άλλος από κλήρωση παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων. Αυτονόητο είναι ότι όσοι συμμετείχαν σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες χωρίς να ανήκουν στις ex officio οργανικές μονάδες, θα εξαιρεθούν από την εν λόγω κλήρωση.            

Για το Δ.Σ.

        • Πρόεδρος                                         Ο  Γεν. Γραμματέας

 

                Δημήτριος Βαζούρας                                    Γιάννης Παπαϊωάννου