ΑΠΕΡΓΙΑ / ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2022

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, για την αξιολόγηση έτους 2022 (η οποία γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο ν. 4369/2016), όπως μας ενημέρωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το 124/5-5-2023 έγγραφό της, ισχύει η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Επομένως απέχουμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και καταθέτουμε δήλωση συμμετοχής (συνημμένα σχέδια) στην αποχή από την «αξιολόγηση» έτους 2022, την οποία καταθέτουμε στις Δ/νσεις και Υποδ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και κοινοποιούμε στον ΣΕΠΕΚΕΜ, μέσα στις φετινές προβλεπόμενες προθεσμίες για την «αξιολόγηση» όπως αυτές παραπείθονται κάτωθι προς διευκόλυνσή σας :

Από 2/5/2023 έως 19/5/2023 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά.

Από 22/5/2023 έως 28/8/2023 ο Α΄ αξιολογητής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά.

Από 29/8/2023 έως 25/9/2023 ο Β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά.

Στην διάρκεια των ετών που αντιδράσαμε σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις, με τον αγώνα μας καταφέραμε:

  • Να καταργηθεί η μορφή αξιολόγησης που χώριζε υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες τους εργαζόμενους (άριστοι-μέτριοι-κακοί)
  • Να καταργηθεί η τροποποιημένη συνέχεια της προηγούμενης μορφής που χώριζε τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες (άριστοι & οι υπόλοιποι)
  • Να καταργηθεί ο αποκλεισμός από τις κρίσεις προϊσταμένων όλων των υπαλλήλων που δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση
  • Να καταργηθεί ο αποκλεισμός από τις κρίσεις όσων προϊσταμένων δεν ολοκλήρωναν τις σχετικές με την αξιολόγηση υποχρεώσεις τους.
  • Τροποποίηση  του Υπαλληλικού Κώδικα όπου σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356/25-6-2020) για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων αναφέρεται ότι «κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων ανά Υπηρεσία, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής (άρθρο 84 Υ.Κ.) και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο (άρθρο 85 Υ.Κ.) δε λαμβάνεται υπόψη».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όταν ο Δημόσιος Τομέας είναι απογυμνωμένος από εργαζόμενους και το σύνολο των υπηρεσιών είναι υποστελεχωμένο, όταν η επιλογή στις θέσεις ευθύνης δεν γίνεται μέσα από δημοκρατικές, διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες και η απευθείας ανάθεση καθηκόντων θέσεων ευθύνης από παρέκκλιση έχει γίνει ο μόνιμος κανόνας, όταν οι χρηματοδοτήσεις κάθε χρόνο μειώνονται,  όταν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας συνεχώς αυξάνονται και ταυτόχρονα εντατικοποιείται κάθε μορφή εργασίας, όταν παραγωγικές δραστηριότητες του δημοσίου, άμεσα ή έμμεσα εκχωρούνται σε ιδιώτες, ως εργαζόμενοι έχουμε χρέος να συνεχίζουμε να στεκόμαστε απέναντι σε πολιτικές που απαξιώνουν τους υπαλλήλους και προωθούν την ανθρωποφαγία μεταξύ μας λόγω  του ανταγωνιστικού και τιμωρητικού χαρακτήρα τους.                                    

                                               Για το ΔΣ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

       Δ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                        Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Επισημαίνουμε ότι τον Μάρτιο 2023 σας είχαμε αποστείλει έγγραφο και δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την «στοχοθεσία-αξιολόγηση» τα οποία αφορούσαν στην στοχοθεσία-αξιολόγηση για το έτος 2023 όπου ακολουθείται διαφορετική διαδικασία από αυτή που  γινόταν ως τώρα (σύμφωνα με τον νόμο 4940/2022).