Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίες της «αξιολόγησης»

Ο ΣΕΠΕΚΕΜ σας καλεί να συμμετάσχετε μαζικά και να συνεχίσετε την «απεργία-αποχή» από όλες τις διαδικασίες της, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική απόφαση που έλαβε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Γενικό Συμβούλιο της 2-3-2023. Ο ΣΕΠΕΚΕΜ δεν είναι αντίθετος με την αξιολόγηση, γιατί είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αξιοκρατία στο Δημόσιο. Όμως θα πρέπει να τηρηθεί η σωστή σειρά και ο χρόνος εφαρμογής της, καθώς  πρέπει να προηγηθούν οι κρίσεις των προϊσταμένων και μετά να ακολουθήσει η αξιολόγηση.

Η διαδικασία της αξιολόγησης όπως εξελίσσεται αποκαλύπτει το μέγεθος της υποκρισίας και της αντίληψης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ. Παρουσιάζεται μια ειδυλλιακή εικόνα και αποτυπώνονται διαδικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Οι διαδικασίες αναφέρονται σε στάδια αξιολόγησης, όταν όλη η υπηρεσιακή ιεραρχία είναι διορισμένη και όχι επιλεγμένη από τα αρμόδια όργανα, καθώς για δέκα (10) και πλέον έτη οι προϊστάμενοι διορίζονται από τους Υπουργούς, τους Περιφερειάρχες, τους Δημάρχους, τους Προέδρους ΝΠ και τους Διοικητές Οργανισμών.

Πώς μπορεί να αξιολογηθεί ένας υπάλληλος στον οποίο ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα ή ένας προϊστάμενος που δεν έχει καθόλου προσωπικό και η δουλειά βγαίνει με συμβασιούχους, οι οποίοι ώσπου να κατανοήσουν το αντικείμενο της εργασίας τους απολύονται;

Για να αναδειχθεί η λανθασμένη διαδικασία της αξιολόγησης οφείλουμε: 

  • να απέχουμε οργανωμένα από κάθε διαδικασία και από όλα τα στάδια της αξιολόγησης. 
  • να ζητήσουμε δυναμικά την αποκατάσταση της νομιμότητας, με την προκήρυξη των θέσεων ευθύνης
  • να ζητήσουμε τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων με την επαναφορά των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, ως εγγυητές του αδιάβλητου των διαδικασιών.

Περισσότερο όμως οφείλουμε να απαιτήσουμε τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών με το απαιτούμενο τακτικό προσωπικό.