ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 12:00

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ

Των:

1.Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88, Τ.Κ. 11741.

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της και εδρεύει στην Αθήνα, Μαυρομματαίων αριθμός 17, Τ.Κ. 10434

3. Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ),  που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και εδρεύει στην Αθήνα, Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 11525.

4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και το Γραμματέα της και εδρεύει στην Αθήνα, Τρικόρφων αριθμός 2, Τ.Κ. 10433.

5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της και εδρεύει στην Αθήνα, Αχαρνών, αριθμός 2, Τ.Κ. 10176.

                                                             ΠΡΟΣ

 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους:

     α) Υπουργό Οικονομικών

     β) Υπουργό Εσωτερικών

               γ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

          2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

                                         Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 1. ΕΝΠΕ
 2. 7 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
 3. 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

                                             --------------------------

Αναφορικά με Απόφαση Προκήρυξης Στάσης Εργασίας την Τρίτη 21  Φεβρουαρίου 2023, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 12.00, για όλους τους εργαζόμενους, όλων των υπηρεσιών των 13 Περιφερειών και των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, των ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών καθώς και των Γεωτεχνικών όλων των φορέων του δημοσίου.

------------------------------

 Τα Γενικά και τα Διοικητικά Συμβούλια των αναφερόμενων – υπογραφουσών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων αντιδρώντας στην συνεχιζόμενη κατάσταση μη επίλυσης του ζητήματος εξασφάλισης των μετακινήσεων των υπαλλήλων, που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ούτε της αποζημίωσης όσων χρησιμοποιούν το ΙΧ αυτοκίνητό τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, καθώς επί της ουσίας οι υπάλληλοι χρηματοδοτούν από την τσέπη τους την μετακίνησή τους για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, που υπηρετούν, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων σε όλες τις υπηρεσίες γίνεται με ΙΧ αυτοκίνητα, αφού οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν καθόλου υπηρεσιακά οχήματα και οδηγούς ή διαθέτουν ελάχιστα,
 • η αποζημίωση των υπαλλήλων, που χρησιμοποιούν τα ΙΧ αυτοκίνητά τους για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπηρετούν δεν καλύπτει ούτε κατ’ ελάχιστο ούτε τα έξοδα των καυσίμων (0,15 €/χιλ.), στις δε κινήσεις σε απόσταση κάτω από 50 χιλ, στις λεγόμενες δηλαδή κινήσεις «εντός έδρας» η κατανάλωση καυσίμου και η επιβάρυνση του αυτοκινήτου είναι εντελώς δυσανάλογη,
 • η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, όπου αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεν εξυπηρετεί αφού δεν καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης σε όλη την έκταση των Τομέων ευθύνης. Επιπλέον απαιτείται η «προπληρωμή» τους και ένας τεράστιος όγκος χαρτιών για να καλυφτεί ένα τμήμα των εξόδων (είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρει ότι στην Αττική το ανώτερο ποσό, που μπορεί να καλυφτεί για τα ΜΜΜ είναι 1 €/εργάσιμη ημέρα, μετά από την υποβολή ενός τεράστιου όγκου δικαιολογητικών και την σχετική έγκρισή τους).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Την κήρυξη Στάσης Εργασίας την Τρίτη 21  Φεβρουαρίου 2023, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 12.00, για όλους τους εργαζόμενους, όλων των υπηρεσιών των 13 Περιφερειών και των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, των ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών καθώς και των Γεωτεχνικών όλων των φορέων του δημοσίου.

ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ

 1. Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης «πάγιων οδοιπορικών» για τις «εντός έδρας» κινήσεις εντός της έδρας – πόλης της υπηρεσίας, σε όλους τους συναδέλφους, που ασκούν μόνιμα καθήκοντα άσκησης εξωτερικών ελέγχων.
 2. Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης στις περιπτώσεις χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου για την εκτέλεση της υπηρεσίας κατ’ ελάχιστο στα 0,40 €/χλμ, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των οχημάτων μας.
 3. Προπληρωμή όλων των εξόδων και αποζημιώσεων κίνησης.
 4. Διπλασιασμό των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ανά έτος για όλες τις ειδικότητες.
 5. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης κατά 50%.  Οι ημερήσιες αποζημιώσεις των 40 € ή 20 ή 10 κατά περίπτωση αποτελεί εμπαιγμό για τις ανάγκες των εργαζομένων.
 6. Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
 7. Να θεωρείται εκτός έδρας μετακίνηση, η μετακίνηση σε νησί και η άνω των τριάντα χιλιομέτρων για την ηπειρωτική χώρα. Να θεωρείται ως έδρα του μισθωτού ο τόπος όπου παρέχει την εργασία του και σε κάθε περίπτωση ο πραγματικός τόπος εκκίνησης της μετακίνησης του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικές στρεβλώσεις.
 8. Να μειωθεί η χιλιομετρική απόσταση στα 120 χλμ ως προϋπόθεση κάλυψης εξόδων διανυκτέρευσης.
 9. Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές:

-Να θεωρείται ως εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση η μετακίνηση σε νησί

-Να αποζημιώνεται η δαπάνη μεταφοράς ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίου (συμβατικό ή ταχύπλοο)

-Να προσαυξάνεται κατά 30% η δαπάνη διανυκτέρευσης στα νησιά, την τουριστική περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο).

 1. Αύξηση της ποσότητας καυσίμων που δικαιούνται τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα κατά 50% (κατάργηση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010).
 2. Την απλοποίηση των δικαιολογητικών όλων των σχετικών διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων.
 3. Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων και προσλήψεις οδηγών.
 4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, για να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση.

 

Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τις μετακινήσεις των υπαλλήλων, που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία και η ικανοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων αιτημάτων αφορά την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι κηρύσσουμε Στάση Εργασίας την Τρίτη 21  Φεβρουαρίου 2023, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 12.00 για όλους τους εργαζόμενους, όλων των υπηρεσιών των 13 Περιφερειών και των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, των ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών καθώς και των Γεωτεχνικών όλων των φορέων του δημοσίου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 17.02.2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΥΑΠΕ

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ

 

 

 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΑΔΕ

 

 

 

 
 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΜΗΤΕΔΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΓΕΔΥ

Για  το  Δ.Σ.

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

  Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

              ΣΠ.  ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ